НУШИ 2006„ ООД е фирма последовател на ЕТ „ Нуши – Симеон Енчев „ която развива дейността си на територията на град Сливен от 1991-ва година. Работата ни се състои основно в производство и ремонт на авторадиатори за селскостопански и строителни машини, радиатори за транспортна техника, радиатори за автомобили, радиатори за помпи, радиатори за генератори и други. Напълно удовлетворяващи очакванията и потребностите на клиента.

За нас
За нас

Създали сме гъвкаво и динамично производство, което компетентно и бързо отговаря на търговските потребности на нашите клиенти.

Ние разполагаме с модернизирани машини, висококачествени материали и квалифицирани специалисти в областта на производството на водни радиатори от мед и месинг, които спомагат за ефективна, бърза, качествена и конкурентноспособна производствена дейност.

Всички ние работим за вас и акцентираме върху качеството и отговорността ни към клиента !

За нас

Наши доволни клиенти

През 2018 година фирма Нуши 2006 ООД за първи път показа своето производство на изложението БАТА АГРО

За нас
За нас
За нас
За нас

„НУШИ 2006“ ООД изпълнява проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура № BG16RFOP002-2.073“ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 10 000,00лв., от които 8 500,00лв. европейско и 1 500,00лв. национално съфинансиране.